Netiketti

 

Mikä on netiketti ja mitä sillä tarkoitetaan?

 

 • Netiketti muodostuu sanoista netti ja etiketti.

 • Netiketillä tarkoitetaan internetin käyttäytymissääntöjä, joissa noudatetaan muita kunnioittavaa ja soveliasta viestintää.

 • Netiketin säännöt eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan suosituksia. Kuitenkin lainsäädännön noudattaminen koskee netissä toimimista siinä, missä kaikkialla muuallakin.

 • Nettikeskusteluissa tulisi kunnioittaa hyviä käytöstapoja, aivan kuten normaalissa kasvokkaisessa kanssakäymisessä.

 • Netikettiä käytetään yleisimmin paikoissa, joissa toisilleen tuntemattomat ihmiset käyvät keskustelua.

 

 • Paikkoja, joissa netikettiä sovelletaan ovat esimerkiksi:

  • sosiaalinen media

  • chatit ja keskustelualustat

  • verkkosivustot

  • verkkomedioiden kommentointiosiot.

 

Huomio
Netissä keskustellessa on hyvä miettiä: Kehtaisitko sanoa saman toiselle kasvokkain? Jos et sanoisi kasvotusten, älä myöskään sano netissä.

 

 • Netissä eri verkkosivujen ja palveluiden tarjoajat määrittelevät sen, minkälaisia sääntöjä käyttäjien tulee noudattaa. Yleisiä netiketin sääntöjä ovat esimerkiksi:

  • Ole kohtelias ja ystävällinen muille.

  • Älä kiusaa tai syrji.

  • Älä julkaise kuvia tai tietoja toisesta ilman lupaa.

  • Älä esiinny toisena ihmisenä.

  • Kunnioita muiden mielipiteitä.

 

Video-kuvakeNetiketti

Video sisältää perustietoa netiketistä.

 

 

Miksi netiketti on tärkeää?

 

Netiketti ja turvalliseksi koettu digitaalinen tila mahdollistaa

 • avun ja neuvojen kysymisen ja saamisen

 • vertaistuen saamisen

 • vaikeistakin aiheista keskustelun ja muilta oppimisen

 • ihmisten tapaamisen maailmanlaajuisesti.

 

Huomio
Aiheesta muualla: Netiketti Wikipedia-artikkeli

 

Netiketti