Kansalaisvaikuttaminen

 

Kansalaiset voivat osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon ja vaikuttaa siihen, miten yhteiskuntaa kehitetään.

Kansalaisvaikuttaminen mahdollistaa sen, että kansalaisten mielipiteet otetaan huomioon yhteiskunnallisissa päätöksissä.

 

Verkossa kansalaisvaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi

 • aloitteiden kannattaminen ja tekeminen
 • mielipiteen ilmaiseminen sosiaalisessa mediassa, omassa blogissa tai keskustelupalstalla
 • osallistuminen keskusteluun oikeusministeriön ylläpitämässä Otakantaa.fi -verkkopalvelussa
 • osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja niiden tukeminen.

 

Huomio
Demokratia.fi -sivustolta saat ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa.

 

 

Video-kuvakeMikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen?

Videolla kerrotaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusasioista.

 

Huomio
Tutustu videoon liittyvään tehtäväpakettiin: Tehtäviä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

 

 

Kansalaisaloite

 

 • Kansalaisaloite antaa kansalaisille mahdollisuuden saada lakialoitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.

 • Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa voit selata, kannattaa ja tehdä kansalaisaloitteita. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

 • Voit kirjautua sisään pankkitunnuksillasi sivun oikeasta yläkulmasta. Kirjauduttuasi voit allekirjoittaa kansalaisaloitteita tai tehdä oman aloitteen. Ennen oman aloitteen tekemistä kannattaa tutustua ohjeisiin huolellisesti.

 

 

Video-kuvakeNäin tuet kansalaisaloitetta

Videolla opastetaan, kuinka allekirjoitat kansalaisaloitteita verkossa.

 

 

Kuntalaisaloite

 

 • Kunnan jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä.

 • Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

 • Kuntalaisaloite.fi -palvelussa voit selata ja kannattaa kotikuntasi aloitteita sekä tehdä oman aloitteen. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

 • Tunnistautumalla voit osallistua kuntalaisaloitteeseen tai tehdä oman aloitteen. Tunnistautuminen tapahtuu joko vahvasti pankkitunnuksilla tai sähköpostiosoitteella. Palvelussa suositellaan vahvaa tunnistautumista.

 

Eurooppalainen kansalaisaloite

 

 • Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla ihmiset voivat pyytää EU-komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Eurooppalainen kansalaisaloite on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan.

 • Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, komissio ottaa sen käsiteltäväkseen.

 • Euroopan unionin verkkosivuilta löydät tuettavissa olevat EU-aloitteet ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa.

 

Nettiäänestys yleisiin vaaleihin?

 

Nettiäänestämisen mahdollisuutta yleisissä vaaleissa on selvitetty hallitustasolla useaan otteeseen. Nettiäänestystä ei kuitenkaan olla toistaiseksi ottamassa käyttöön Suomessa.

Aiheesta lisää:

 

Kansalaisvaikuttaminen